Satu himpunan perdana bagi Badan Pengurusan Bersama atau Joint Management Body (JMB) akan diadakan pada 31 Oktober ini.

Jawatankuasa JMB dari seluruh negeri Selangor adalah dijemput untuk menghadiri himpunan tersebut.

JMB adalah badan yang menguruskan kediaman berstrata seperti pangsapuri atau kondominium sebelum hakmilik strata dikeluarkan.

Himpunan ini adalah anjuran bersama Jawatankuasa Tetap Perumahan, Pengurusan Bangunan Dan Setinggan, Lembaga Perumahan Dan Hartanah Selangor dan Perbadanan Kemajuan Negeri Selangor.

Himpunan itu akan diadakan di Dewan Jubli Perak, Bangunan Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah, Shah Alam.

Program akan bermula pada jam 8.30 pagi dan berakhir pada jam 4.00 petang.

Di antara acara-acara menarik hari itu adalah ceramah penerangan tentang pengurusan JMB dan bengkel-bengkel membincang isu-isu berkaitan kediaman bertingkat.

Selain dari itu terdapat kaunter khidmat nasihat, kaunter-kaunter Pihak Berkuasa Tempatan dan pameran-pameran. Makan tengah hari adalah disediakan kepada semua yang hadir.

Tujuan-tujuan utama himpunan itu adalah,

1.) Membimbing JMB tentang cara-cara menguruskan bangunan mereka dengan cekap dan berkesan.
2.) Peluang bagi JMB berkongsi atau mengemukakan masalah-masalah mereka.
3.) Saluran bagi Kerajaan Negeri mendapatkan maklumbalas dari JMB tentang polisi-polisi dan peraturan-peraturan yang telah atau akan dilaksanakan.

Himpunan ini akan diresmikan oleh YAB Tan Sri Dato' Seri Abdul Khalid, Dato' Menteri Besar Selangor.

Bagi mereka yang berminat untuk hadir diharap dapat menghubungi 0132965469 (Azli) atau 0132069522 (Kamaruzaman ). Mereka juga boleh menghubungi pejabat Pihak Berkuasa Tempat yang terdekat.

Selain dari Jawatankuasa JMB, mereka yang berminat untuk mengetahui tentang pengurusan kediaman bertingkat turut dijemput hadir.

Cabutan bertuah akan diadakan dengan 10 peserta akan mendapat penginapan 1 malam percuma di Hotel De Palma, Ampang.

Iskandar A. Samad
Pengerusi Jawatankuasa Tetap / Exco
Perumahan, Pengurusan Bangunan Dan Setinggan
Negeri Selangor
18 Oktober 2010

PROSES MIGRASI DIMUDAHKAN

Satu persetujuan telah dicapai bersama Syabas berkenaan hutang-hutang penduduk rumah bertingkat seperti pangsapuri dan kondominium.

Sebelum ini Kerajaan Negeri Selangor telah mewajibkan migrasi dari meter pukal kepada meter individu. Tetapi hutang yang tertunggak pada akaun meter pukal merumitkan proses migrasi.

Walau bagaimanapun setelah perbincangan diadakan bersama Syabas, hutang tertunggak pada akaun meter pukal ini akan dipindahkan kepada akaun individu penduduk.

Contohnya jika sebuah blok pangsapuri berhutang RM50,000 pada akaun meter pukal maka migrasi tidak dapat dilakukan sehingga hutang ini dibayar. Tetapi dengan polisi baru ini, migrasi masih boleh dilakukan dengan memindahkan hutang ini kepada setiap unit di dalam blok tersebut. Walau bagaimanapun, pemaju, JMB atau MC mesti mempunyai rekod hutang-hutang bagi setiap unit. Mungkin ada unit yang berhutang RM100, mungkin ada yang RM1,000 dan mungkin ada yang tidak berhutang langsung.

Setelah hutang-hutang itu dipindahkan kepada penduduk maka proses migrasi boleh dilakukan. Dengan meter individu, penduduk boleh menikmati air percuma untuk 20 meter padu pertama yang diberikan oleh Kerajaan Negeri Selangor.

Bagaimana pula dengan penduduk yang enggan membuka akaun individu dengan Syabas?

Perkara ini selalunya menimbulkan masalah kerana Syabas memerlukan persetujuan 100 peratus (consent) sebelum migrasi dapat dilakukan. Ini selalu berlaku bagi unit yang disewakan atau mereka yang enggan membayar hutang kepada Syabas.

Penyelesaiannya adalah dengan membenarkan JMB atau MC membuka akaun bagi pihak unit-unit yang enggan itu. Dengan itu, setiap unit mempunyai akaun meter individu sama ada di atas nama pemilik atau JMB atau MC.

Apa akan jadi jika penghuni unit-unit di bawah JMB atau MC enggan membayar bil air mereka kepada JMB atau MC?

Adakah JMB atau MC akan membayar kepada Syabas untuk mereka?

Mungkin tidak. Maka ini bermakna bekalan air ke unit mereka akan dipotong oleh Syabas.

Kalau sebelum migrasi jika ada penduduk yang tidak membayar bil mereka, bekalan air kepada seluruh blok akan dipotong. Tetapi dengan migrasi, hanya mereka yang enggan membayar akan dipotong bekalan air.

Penyelesaian yang diusahakan oleh Kerajaan Pakatan Rakyat Negeri Selangor ini lebih adil dan berupaya menyelsaikan masalah yang telah membelengu penduduk sejak bertahun-tahun.

Iskandar Abdul Samad
Exco Perumahan, Pengurusan Bangunan Dan Setinggan
Negeri Selangor
8 November 2009

http://iskandar56100.blogspot.com/

Pangsapuri ku

Sekitar Jamuan Sambutan Ramadan

Kuliah Motivasi

Pada 15 Ogos lalu, Ustaz Noorizuan telah menyampai kuliah bertajuk "Di Ambang Ramadhan" bertempat di surau Al Iman.

Pada 2 Ogos yang lalu, solat hajat telah diadakan di Surau Al-Iman khas buat anak-anak penduduk Rose Apartment yang akan menghadapi peperiksaan UPSR, PMR & SPM tidak lama lagi.


Sebelum mengadakan solat hajat, Ustaz Rosli Ibrahim yang merupakan tenaga pengajar Sek. Men. Agama Kuala Selangor, telah menyampaikan kuliah motivasi.


Tahniah diucapkan kepada Encik Mohd Fuad diatas kehadiran cahaya mata yang keempat setelah isterinya Puan Kasmawati telah selamat melahirkan seorang anak lelaki pada 29 Julai yang lalu. Bayi yang dilahirkan seberat 3 kg ini telah dinamakan Muhammad Al Fattah.

Demi menyelesaikan masalah pembeli rumah di projek perumahan strata, Akta Bangunan Dan Harta Bersama (Penyenggaraan dan pengurusan) 2007 [Akta 663] diwujudkan supaya pembeli dan pemaju boleh menyenggarakan harta bersama sebelum hak milik strata sesebuah bangunan dikeluarkan.

Walaubagaimanapun, banyak kelemahan berlaku sehingga menimbulkan pertelingkahan antara pemaju, pembeli dan Badan Pengurusan Bersama atau JMB selepas Akta 663 dilaksanakan. Akta 663 ini kelihatan tidak mampu menangani isu-isu penyenggaraan harta bersama di projek perumahan strata yang sangat kompleks.

Kelemahan Akta 663 yang ketara adalah seperti berikut:

i) Banyak peruntukan dalam akta ini menggariskan tanggungjawab pemaju dengan jelas tetapi kesalnya, akta ini tidak menetapkan peruntukan yang memberi kuasa kepada Commission of Building (COB) untuk mendakwa pemaju sekiranya pemaju tidak melaksanakan tanggungjawabnya seperti gagal membentangkan akaun audit projek dan sebagainya.

ii) Akta 663 terletak di bawah Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan manakala Akta Hakmilik Strata 1985 [Akta 318] di bawah Kementerian Sumber Asli dan Alam Sekitar. Keadaan ini menyebabkan wujudnya keadaan di mana tiada penyelarasan di antara kedua-dua Akta berkaitan. Dengan itu, berlakulah pertindihan tanggungjawab antara JMB di bawah Akta 663 dengan pemilik asal atau pemaju semasa tempoh permulaan di bawah Akta 318, serta tanggungjawab pembeli untuk membayar caj perkhidmatan kepada akaun Kumpulan Wang Penyenggaraan Bangunan yang ditadbir di bawah JMB atau Kumpulan Wang Pengurusan yang ditadbir oleh pemaju.

Saya terima banyak keluhan daripada pembeli di mana JMB tidak dapat ditubuhkan di projek pemajuan mereka yang telah membuka buku daftar strata kerana peruntukan Akta 663 telah mengecualikan penubuhan JMB bagi kawasan pemajuan yang telah ditubuhkan Perbadanan Pengurusan (MC) di bawah Akta 318. Ini mengakibatkan hak pembeli untuk terlibat secara langsung dalam urusan penyenggaraan harta bersama tidak dapat diberikan.

Selain itu, perbezaan terma yang digunapakai antara Akta 663 dan Akta 318 juga mengakibatkan kekeliruan apabila JMB dan MC ditubuhkan.

Misalannya, Ahli Jawatankuasa Pengurusan Bersama terdiri daripada 5 hingga 12 orang di bawah Akta 663 manakala Majlis Perbadanan Pengurusan terdiri daripada 3 hingga 14 orang di bawah Akta 318. Justeru itu, kekaburan dalam Akta 663 perlu dimasukkan dalam Kaedah Akta 663 yang perlu diwujudkan segera oleh Kementerian Perumahan Dan Kerajaan Tempatan.

Saya juga ingin menyarankan, tribunal atau mahkamah khas Pesuruhjaya Bangunan perlu diwujudkan supaya penguatkuasaan yang berkesan dapat dijalankan dan pertikaian yang melibatkan semakan perundangan dapat diselesaikan dengan cepat dan efektif.

Selain itu, saya mencadangkan kerajaan supaya mengambil inisiatif untuk menjadikan lif di projek pemajuan strata kos rendah sebagai infrastruktur dan aset kerajaan melalui kaedah pajakan dan diinsuranskan untuk mengurangkan beban pembeli yang tidak mampu membiayai kos penyenggaraan lif yang sangat tinggi disamping masalah vandalisme yang kerap berlaku.

Rentetan dengan isu pemotongan bekalan air dan elektrik yang hampir berlaku di semua projek pemajuan strata, saya mencadangkan supaya pindaan kepada Akta Industri Perkhidmatan Air 2006 [Akta 655] atau Enakmen Pembekalan Air 1997 dan Akta Bekalan Elektrik 1990 [Akta 447] dibuat dengan memasukkan peruntukan yang membolehkan pemakaian bil meter air dan elektrik harta bersama dicajkan terus kepada pembeli, supaya setiap pembeli bertanggungjawab terhadap penggunaan air dan elektrik kepada petaknya dan harta bersama, dan pemotongan bekalan air dan elektrik hanya melibatkan pembeli yang tidak membayar bil air dan elektrik.

YB Teresa Kok Suh Sim
Ahli Parlimen Seputeh

JAWAPAN :

Tuan Yang Di-Pertua.

Kementerian sedar mengenai beberapa kelemahan yang terdapat dalam peruntukan Akta 663 khususnya berkaitan peruntukan kuasa Pesuruhjaya Bangunan untuk mendakwa pemaju yang gagal melaksanakan tanggungjawabnya. Walaubagaimanapun, untuk makluman Dewan Yang Mulia ini, Akta 663 telah menyatakan beberapa peruntukan kuasa pendakwaan kepada Pesuruhjaya Bangunan terhadap pemaju seperti:

1 Seksyen S.5(5)
Kesalahan: Kegagalan menjalankan Mesyuarat Pertama oleh Pemaju
Penalti: Jika sabit kesalahan boleh dikenakan denda tidak melebihi RM 2,000.00 atau 3 bulan penjara.

2. Seksyen S.17(7)
Kesalahan: Kegagalan Pemaju menghantar penyata, laporan, akaun dan maklumat berkaitan Akaun Penyelenggaraan Bangunan seperti yang dinyatakan oleh Pesuruhjaya Bangunan.
Penalti: Jika sabit kesalahan boleh didenda tidak kurang daripada RM 10,000.00 dan tidak lebih daripada RM 100,000.00 dan tambahan RM 1,000.00 bagi tiap-tiap hari kesalahan yang diteruskan selepas sabitan.

3. Seksyen S.20
Kesalahan: Larangan mengutip Caj sebelum pembukaan Akaun Penyelenggaraan Bangunan dan Pemilikan Kosong
Oleh Pemaju atau Badan.
Penalti: Jika sabit kesalahan boleh didenda tidak lebih daripada RM 100,000.00 atau dipenjarakan tidak melebihi
satu (1) tahun atau kedua-duanya.

4. Seksyen S.21
Kesalahan: Kegagalan Pemaju (bagi projek siap sebelum dan pada 12 April 2007 dan Perbadanan Pengurusan (MC)
belum ditubuhkan) menyerahkan Akaun Penyelenggaraan yang di audit kepada Pesuruhjaya Bangunan.
Penalti: Jika sabit kesalahan boleh didenda tidak kurang daripada RM 10,000.00 atau dipenjarakan selama tempoh
tidak melebihi satu (1) tahun atau kedua-duanya.

5. Seksyen S.31
Kesalahan: Kegagalan Pemaju mendepositkan Kepada Pesuruhjaya Bangunan bagi Maksud membaiki harta bersama Selepas disiapkan.
Penalti: Jika sabit kesalahan boleh didenda tidak melebihi RM 5,000.00 dan tambahan tidak melebihi RM 50.00
setiap hari jika diteruskan selepas sabitan.

Tuan Yang DiPertua,

Kementerian juga sedar mengenai masalah pengurusan yang dihadapi oleh penghuni-penghuni rumah ber strata ini. Oleh yang demikian, Kementerian sedang melakukan beberapa usaha seperti berikut ;

1. Sedang melaksanakan usaha penambahbaikan Akta Bangunan dan Harta Bersama (Akta 663) dengan menubuhkan Jawatankuasa-Jawatankuasa berkaitan pindaan Akta 663 yang melibatkan Pertubuhan-Pertubuhan Bukan Kerajaan, Jabatan Kerajaan dan Pesuruhjaya Bangunan di Kawasan Pihak Berkuasa Tempatan.

2. Menubuhkan Jawatankuasa Bersama antara Jabatan Ketua Pengarah Tanah Dan Galian dan Jabatan Perumahan Negara bagi menyelaraskan peruntukan undang-undang berkaitan pengurusan bangunan yang mempunyai Hakmilik Strata yang terdapat dalam Akta Bangunan dan Harta Bersama (Akta 663) dan Akta Hakmilik Strata (Akta 318). Antara keputusan Jawatankuasa Bersama tersebut adalah menghasilkan dua Akta yang lebih khusus. Akta 663 akan meliputi semua hal-hal yang berkaitan dengan pengurusan manakala Penyenggaraan Bangunan dan Harta dan Akta Hakmilik Strata akan hanya melibatkan hal-hal berkaitan hakmilik dan pendaftaran hakmilik. Ini bermakna penyelarasan akan dilakukan dengan cara lebih holistik termasuklah penyelarasan daripada segi ;
2.1 Interpretasi
2.2 Pentadbiran
2.3 Terminologi
2.4 Kaedah , peraturan, jadual
2.5 Kuasa pegawai, dan
2.6 Hal-hal lain.

3. Kementerian berpendapat cadangan penubuhan Tribunal pada masa ini tidak perlu kerana segala aduan dan semakan pertikaian boleh dikemukakan kepada Pihak Berkuasa Negeri masing-masing bagi mendapatkan keputusan.

4. Lif merupakan sebahagian daripada Harta Bersama dalam sesebuah kawasan pemajuan. Pada masa ini tiada hakmilik khusus dikeluarkan kepada mana-mana bangunan dan kawasan harta bersama. Oleh yang demikian, urusan pajakan lif tidak dapat dijalankan. Walaubagaimanapun, peruntukan sedia ada tidak menghalang Badan Pengurusan Bersama (JMB) memasukkan cadangan menginsuran lif sebagai salah satu perbelanjaan pengurusan kawasan pemajuan tersebut.

5. Bagi cadangan pindaan Akta Industri Bekalan Air 2006 (Akta 665) atau Enakmen Pembekalan Air 1997 dan Akta Bekalan Letrik 1990 (Akta 447), ianya terletak di bawah bidang kuasa Kementerian lain.

Semoga Udin Cepat Sembuh

Baru-baru ini, Udin (anak Ustaz Sobri) telah ditimpa kemalangan menyebabkan tulang pinggulnya patah dan terpaksa dimasukkan besi. Kami penduduk Rose Apartment mendoakan semoga Udin cepat sembuh.
Jika ada kelapangan rakan-rakannya akan membawa Udin bersiar-siar sekitar taman.

Tuan Speaker dan Yang Berhormat-Yang Behormat sekelian,

Duli Yang Maha Mulia Tuanku telah menyatakan hasrat Baginda agar perumahan kos rendah di bandar seharusnya diberi perhatian yang lebih teliti.

Hasrat ini difahami oleh ahli-ahli Yang Berhormat sekelian dan telah banyak kali disentuh.
Terutamanya perumahan bertingkat yang melibatkan perumahan rakyat dan rumah kos rendah telah terkandung di dalam ucapan-ucapan Yang Berhormat.

AKTA YANG BARU

Ramai penduduk tidak menyedari bahawa akhirnya pengurusan kediaman-kediaman mereka adalah tanggung jawab penduduk menerusi Badan Pengurusan Bersama (JMB) atau Perbadanan Pengurusan (MC).

Ini tidak mengejutkan kerana akta yang berkaitan Akta Bangunan Dan Harta Bersama (Penyenggaraan Dan Pengurusan) 2007 atau Akta 663.

Pihak yang bertanggung jawab mentadbir dan menguatkuasa Akta ini, Pesuruhjaya Bangunan atau COB juga masih barudi dalam tugas-tugas mereka.

COB sekarang adalah Dato’-Dato’ Bandar dan Yang Dipertua-Yang Dipertua pihak berkuasa tempatan (PBT).

MEMPERKASAKAN COB

Ada beberapa langkah yang perlu diambil unutk mengatasi masalah yang timbul dari perumahan bertingkat.

Pertama untuk menguatkan atau memperkasakan COB.
Oleh itu, saya bersetuju dengan cadangan YB Subang Jaya.

Sehubungan itu, mesyuarat Exco telah mengarahkan agar satu kajian dijalankan untuk menubuhkan sebuah Jabatan COB di setiap PBT yang mungkin kenali sebagai Jabatan Pengurusan Bangunan Dan Harta Bersama.

Walau bagaimana ia memerlukan sedikit masa kerana melibatkan perjawatan, perlantikan dan bajet PBT-PBT.
Dijangkakan kajian ini akan siap pada pertengahan bulan Mei dan sasaran penubuhan jabatan itu adalah pada awal bulan Januari tahun hadapan.

Sementara itu, setiap COB diminta menyatakan keperluan kakitangan mereka supaya dapat dilakukan pergerakan kakitangan dalaman untuk mengukuhkan COB-COB.

Setakat ini terdapat 29 orang pegawai-pegawai baru di PBT-PBT untuk menjalankan tugas-tugas COB.

Selain dari itu mesyuarat Exco telah meluluskan perlantikan Petugas-Petugas Khas Akta 663 untuk membantu kerja-kerja COB di PBT.

Seramai 12 petugas yang dibayar gaji akan membantu COB untuk tempoh 6 bulan.

Petugas-petugas ini akan diberikan kursus pada bulan April ini sebelum menjalankan tugas mereka.

Kursus-kursus juga kerap diberikan kepada pegawai-pegawai COB agar menjadi lebih efektif di dalam menyelesaikan masalah rakyat.

PENAMBAHBAIKAN AKTA 663

Langkah kedua adalah penambahbaikan kepada Akta 663 itu sendiri.

Akta ini mempunyai sekurang-kurangnya 37 kelemahan.

Walau bagaimanapun meminda akta hanya boleh dibuat di Parlimen.
Cara yang lebih mudah adalah dengan mewujudkan garispanduan-garispanduan untuk Akta ini.

Seksyen 41 Akta ini memberi ruang kepada Pihak Berkuasa Negeri untuk membuat tafsiran kepada Akta ini.

Untuk fasa pertama, garispanduan bagi prosiding mesyuarat penubuhan-penubuhan JMB telah diedar kepada PBT-PBT untuk digunapakai.

Bagi fasa kedua, garispanduan lengkap bagi Akta 663 ini akan disiapkan untuk edaran kepada PBT-PBT selewat-lewatnya pada akhir bulan Mei.

Dengan penambahan kakitangan, petugas khas dan akhir sekali penubuhan jabatan yang baru, perhatian boleh diberikan kepada perumahan-perumahan bertingkat.

Sama ada penguatkuasaan ke atas pemaju-pemaju atau kempen-kempen kesedaran di kalangan penduduk.

Masalah-masalah seperti kebersihan, keselamatan, vandalisme dan penyenggaraan yang tidak sempurna berpunca dari kecuaian pemaju atau sikap penduduk.

KEROSAKAN DAN TANGGUNG JAWAB SIAPA?

Kerosakan-kerosakan dan kerja-kerja baikpulih bangunan bertingkat adalah tanggung jawab pembeli dan pemaju setelah JMB ditubuhkan atau pembeli setelah MC ditubuhkan.

Ianya akan dibiayai oleh satu dana yang dinamakan “sinking fund” yang dipungut secara bulanan dari penduduk dan pembeli.

Masalahnya timbul bagi rumah kos rendah di mana “sinking fund” ini tidak mencukupi kerana ramai yang tidak membayar yuran penyenggaraan.

Satu penyelesaian akan diusahakan seperti di mana kerajaan negeri mendahulukan bayaran untuk membaik pulih tetapi penduduk membayarnya secara berjadual.

Satu contoh di mana penduduk rumah kos rendah tidak mampu memperbaiki kerosakan-kerosakan adalah di Bukit Sentosa, Hulu Selangor.

Kajian untuk mengenalpasti punca kerosakan dan cara-cara membaiki pulih kerosakan bagi 54 blok rumah telah selesaikan dilakukan dengan kos lebih RM26,000.

Tindakan seterusnya adalah melantik perunding-perunding agar tender dapat dikeluarkan untuk kerja-kerja membaik pulih.
Sasaran untuk memulakan kerja adalah pada pertengahan bulan Mei.

Bajet kerajaan negeri untuk kerja-keja ini adalah RM7 juta.

Kerajaan negeri berharap ini dapat menyelesaikan masalah yang sering dbangkitkan YB Batang Kali.

PENGURUSAN PROJEK PERUMAHAN RAKYAT (PPR)

Bagi PPR yang disewa kepada orang ramai, pengurusannya adalah tangung jawab kerajaan negeri.

Maka permohonan yang dibuat oleh YB Kota Damansara boleh dipertimbangkan.

Kerajaan Persekutuan juga telah memperuntukkan RM200 juta di bawah Pakej Rangsangan Ekonomi RM60 billion untuk membaik pulih PPR.

Oleh kerana negeri Selangor mempunyai banyak PPR maka diharapkan sebahagian besar dari RM200 juta ini, mungkin sehingga RM50 juta, diperuntukkan untuk negeri Selangor.

SEWA PPR

Sewa rumah PPR telah dibangkitkan oleh YB Kota Damansara.
Sewanya tetap RM250 sebulan tetapi pengurangan kepada RM124 (iaitu seperti sebelum keputusan untuk menaikkan sewa pada Jun 2007 oleh kerajaan yang terdahulu) diberikan kepada mereka yang berpendapatan isi rumah kurang dari RM1,500 sebulan atau per kapita kurang dari RM300 bagi setiap anggota keluarga.

Lembaga Perumahan Dan Hartanah Selangor telah mengadakan bancian di 3 PPR (Lembah Subang, Kg. Baru Hicom dan Kota Damansara) pada 3, 4 dan 5 Disember tahun lepas.

Dari 3,913 penyewa, hanya 1,260 telah membuat permohonan pengurangan sewa. Seramai 860 telah disahkan layak untuk mendapat pengurangan.

Untuk memastikan setiap yang layak mendapat pengurangan, kerajaan negeri mahu penyewa-penyewa pergi ke pejabat-pejabat PBT untuk memohon pengurangan.
Sementara itu, mereka yang merasakan diri mereka layak, sila bayar hanya RM124 sahaja walaupun permohonan belum diluluskan.

YB Kota Damansara memberitahu pejabat beliau ada menghantar kepada MBPJ senarai nama-nama penyewa di PPR Kota Damansara yang layak.

Lembaga Perumahan akan mengkaji senarai ini.

PENDUDUK BEKAS SETINGGAN BUKIT BOTAK

Isu ini telah dibangkitkan oleh YB Taman Templer dan kerajaan negeri amat prihain dengan nasib penduduk.

Kerajaan mengakui hak penduduk ke atas tanah mereka dan tidak akan sama sekali menafikannya.

Oleh itu, permintaan YB Taman Templer agar tanah-tanah itu dikembalikan kepada penduduk tidak menjadi persoalan, tanah itu memang milik penduduk.

Kerajaan tidak akan mengambilnya.
Tetapi masalahnya, sebahagian dari penduduk telah menandatangani surat wakil kuasa atau “power of attorney” (PA) menyerahkan hak tanah mereka kepada pemaju Delpuri Corporation Sdn. Bhd.

Dengan itu, dari aspek perundangan kerajaan negeri atau mana-mana wakilnya tidak boleh menjalankan kerja di atas tapak.

Pejabat Daerah Gombak telah diarah untuk meminta penduduk membatalkan PA ini.

Apabila PA ini dibatalkan, barulah kerajaan negeri boleh berbincang dengan penduduk jika mereka mahu kerajaan membangunkan tanah-tanah itu.

Jika penduduk tidak mahu, tanah-tanah itu kembali kepada mereka.

Alternatif kedua pula jika penduduk tidak boleh atau tidak mampu membatalkan PA, kerajaan boleh mengambil balik tanah menggunakan Kanun Tanah Negara.

Kemudian tanah ini akan dikembalikan kepada penduduk tanpa sebarang bebanan.

Tetapi adalah lebih mudah PA ini dibatalkan.

Kerajaan negeri juga memahami masalah kewangan yang dihadapi oleh bekas peneroka bandar itu.

Kerajaan negeri telah mengumpul maklumat penduduk yang menghadapi masalah dan dikenalpasti lebih 250 keluarga yang menghadapi masalah.

Kerajaan negeri akan mengusahakan bantuan kepada mereka yang memerlukan menerusi saluran-saluran yang ada.

Tetapi kerajaan negeri mendapat maklumat bahawa ada peguam yang mendapat tanah, mereka kita tidak akan member bantuan.

Kerajaan juga akan menyiasat segala penyelewengan pemberian tanah di Bukit Botak.

Sebagai sebuah negeri berkebajikan, kerajaan tidak akan menzalimi atau membiarkan rakyat Marhaen yang terhimpit dizalimi.

YB Taman Templer bertanya kenapa sebuah syarikat yang disahkan oleh MPS tidak berwibawa mendapat projek tersebut.

Saya tidak tahu jawapannya tetapi mungkin kerana ketika itu kerajaan negeri bukan kerajaan Pakatan Rakyat.

Senarai lembaga pengarah Delpuri menurut rekod kerajaan negeri adalah Ler Cheng Choy (No. KP 570919-01-6687), Sabihin bin Radiman - bekas Pegawai Daerah Kuala Selangor (No. KP 480721-10-5693), Ahmad Nasarudin bin Othman (No. KP 570428-01-6607) dan Anwardi bin Jamil (No. KP 581209-71-5057).

Pemegang saham utamanya adalah Ciptaan Antero Sdn. Bhd. dan menurut rekod kerajaan negeri ahli lembaga pengarahnya adalah Dato' Idris bib Hashim, Prof. Dr. Azman bin Awang dan Chah Yoke Ying. Pemegang saham utama menurut rekod kerajaan negeri adalah Azman Awang dan Lim Beng Huat.

KUOTA PERUMAHAN BUMIPUTERA

Bukit Antarabangsa dan Teratai telah menyentuh tentang kuota Bumiputera di dalam perumahan.

Perkara ini telah dibincangkan dengan panjang lebar di dalam mesyuarat Exco dan di dalam perhatian YAB Dato' Menteri Besar.

Buat masa ini terdapat mekanisme yang jelas untuk memproses permohonan dari pemaju-pemaju untuk menjual unit-unit kuota Bumiputera kepada bukan bukan Bumiputera.

Exco telah meluluskan kes-kes yang "genuine" seperti projek Sepang Gold Coast.

Tetapi terdapat pemaju-pemaju yang memohon menjual kuota Bumiputera mereka walhal masih banyak lagi unit-unit kuota bukan Bumiputera yang belum dijual.

Satu cadangan yang diketengahkan oleh YAB Dato' Menteri Besar adalah kerajaan negeri sendiri membeli kuota-kuota Bumiputera yang tidak terjual dari pemaju. Ini diharap akan dapat meringankan beban para pemaju.

Perkara yang sama dilakukan oleh J-Corp di negeri Johor.

Saya juga telah cuba mengkaji sama ada amalan kuota menurut kaum bagi perumahan ini ada di negara-negara lain di dunia.

Saya mendapati perkara yang sama berlaku di Singapura. Housing Development Board atau HDB yang membina lebih 80 peratus unit-unit kediaman di republik itu mempunyai apa yang dipanggil sebagai "Ethnic Integration Programme" (Program Penyatuan Kaum).

Terdapat kuota bagi kaum untuk setiap pembangunan HDB untuk menggalakkan penyatuan kaum.

Bagi setiap pembangunan HDB tidak dibenarkan kaum Cina melebihi dari 84 peratus dan Melayu tidak lebih dari 22 peratus.

Kuota mengikut kaum mengikut daerah dikaji dari masa ke semasa.

Saya memahami perasaan mereka yang gagal membeli rumah di kawasan yang mereka hasratkan. Saya pernah cuba menyewa rumah di Pandan Indah, di dalam kawasan saya, tetapi diberitahu tuan punya hanya mahukan penyewa Cina.

Sumber: Blog EXCO Perumahan Selangor

WAJIB TUKAR KE METER INDIVIDU

Menteri Besar Selangor hari ini di dalam Mesyuarat Tindakan Ekonomi Selangor (MTES) mewajibkan setiap pembangunan perumahan bertingkat yang belum mempunyai meter individu menukar ke meter individu.

Para pemaju, ejen pengurusan, MC dan JMB mesti berbincang dengan Syabas untuk pertukaran atau migrasi ini.

Sebelum ini Syabas hanya membenarkan migrasi jika 100 peratus pemilik bersetuju dan sebarang tunggakan kepada Syabas diselesaikan.

Sekarang Syabas dan pemaju mestilah menyelesaikan sebarang isu-isu yang boleh menghalang migrasi ini. Mana-mana pemaju yang enggan akan disenarai hitam oleh Kerajaan Negeri.

Migrasi akan memberi manfaat kepada penduduk. Dengan meter individu, mereka boleh mendapat 20 meter padu air percuma yang ditawarkan melalui program negeri berkebajikan Pakatan Rakyat.

Potongan bekalan air juga tidak akan melibatkan mereka yang membayar bil-bil mereka kerana potongan akan dibuat hanya pada meter-meter mereka yang gagal membayar bukan di meter pukal.

Iskandar A. Samad
Exco Perumahan, Pengurusan Bangunan & Setinggan
3 Julai 2009

SHAH ALAM, 24 Jun - Satu pasukan petugas khas sudah dilantik bagi membantu Pihak Berkuasa Tempatan (PBT) menyelesaikan masalah penduduk perumahan bertingkat di Selangor.

Pengerusi Jawatankuasa Tetap Perumahan, Pengurusan Bangunan dan Pembangunan Setinggan, Iskandar Abdul Samad berkata pelantikan petugas khas yang dikenali sebagai Petugas Khas 663 bertujuan untuk membantu memantapkan tugas PBT berikutan terlalu banyak masalah penduduk sejak akhir-akhir ini.

Katanya, setiap PBT di seluruh Selangor bakal mempunyai seorang wakil petugas dan nama-nama mereka yang dilantik juga sudah ada dalam senarai pihaknya.

“Mereka yang dilantik ini terdiri daripada aktivis pertubuhan bukan kerajan (NGO), bekas kakitangan kerajaan dan mereka yang mempunyai komitmen untuk membantu rakyat”, katanya dalam satu kenyataan hari ini.

Menurutnya, antara tugas petugas khas itu nanti termasuklah mengumpul data-data perumahan bertingkat, menerima dan menyelesaikan masalah penduduk, menjadi penghubung di antara penduduk dan pihak berkuasa, memberi khidmat nasihat, membantu menganjurkan majlis dialog dan mesyuarat serta memberi penerangan kepada penduduk.

Dalam perkembangan sama, beliau turut memaklumkan mungkin berlaku rombakan dalam struktur Pesuruhjaya Bangunan.

“Untuk jangka panjang struktur tersebut akan dirombak semula dengan penambahan kakitangan”, katanya rombakan tersebut bakal dilakukan dalam masa enam bulan.

Menurutnya, petugas khas yang dilantik bakal bertindak membantu pegawai Pesuruhjaya Bangunan sehingga rombakan itu selesai. - MURIZA ABDUL HAMID

Sumber: selangorkini

Penduduk buat laporan polis

DAMANSARA – Penduduk Apartmen Flora Damansara semalam membuat laporan polis berhubung tindakan terhadap Jawatankuasa Pengurusan Bersama (JMC) dan juga pihak pengurusan bangunan yang didakwa gagal menjalankan tugas serta amanah dengan baik.

Pengerusi Persatuan Penduduk Flora Damansara, Abdul Hakim Amir berkata, pihaknya mengambil keputusan itu kerana memikirkan kepentingan awam apabila kedua-dua pihak tersebut dilihat tidak berminat untuk menyelesaikan masalah melibatkan blok di bawah pentadbirannya.

Menurutnya, kedua-dua pihak itu pernah dua kali dijemput secara rasmi melalui surat untuk menghadiri sesi dialog bersama penduduk, namun ia hanya dipandang sepi.

“Kita pernah mengadakan sesi dialog pada 25 dan 29 Mei lalu, namun tiada sebarang jawapan diberikan menyebabkan penduduk mula mempertikaikan kewibawaan kedua-dua badan itu.

“Banyak masalah perlu diselesaikan umpamanya kerosakan pam di Blok D yang semakin serius yang langsung tidak diberi perhatian sejak tiga tahun yang lalu hingga memaksa penduduk di 569 unit di situ hidup dalam tidak selesa.

Menurut Hakim, kerosakan pam yang tidak diberi perhatian itu menyebabkan koridor penduduk digenangi air setelah pam tidak berfungsi yang menyebabkan air tangki melimpah.

Katanya, pihak persatuan penduduk juga kesal kerana JMC dan pihak pengurusan bangunan menuduh penduduk melakukan vandalisme melalui memo yang ditampal di setiap blok.

“Ini merupakan satu fitnah kerana ia bertujuan untuk memburukkan dan menjatuhkan reputasi penduduk kerana tiada bukti kami merosakkan pam itu,” katanya

Dalam pada itu menurut Hakim, pihak Suruhanjaya Bangunan (COB) di bawah Majlis Bandaraya Petaling Jaya (MBPJ) juga mengeluarkan arahan secara rasmi supaya pihak pengurusan bangunan mengemukakan akaun kira-kira kepada penduduk untuk diteliti.

Difahamkan pengurusan PAMA Services baru mengambil alih pengurusan bangunan blok C, D, E,F dan H dari Allied Property Management sejak April lalu.

Residents find out apartments not issued CF

THE recent freak storm in Kajang that party destroyed the ceiling of several apartment units in Desa Baiduri made residents aware of another problem.

Yap: ‘I have been paying the monthly maintenance fees to the Desa Baiduri Residents Association’
They learnt that the five apartment blocks built in 1999 was never issued the Certificate of Fitness (CF).

Resident Yap Say Heng, 49, expressed his shock after hearing the news from the Kajang Municipal Council (MPKj) when he called to complain about the incident.

“I have been living here for the past 10 years and pay the monthly maintenance fees to the Desa Baiduri Residents Association. I assumed the association will handle all the necessary repairs. “But when a few of us got together and called them to do something about the leaking roof and damaged ceiling, the association said it wasn’t under its scope of responsibility,” added the home tutor and father of three.

Yap who later contacted the MPKj was told no CF was issued for the apartments.

Councillor Ong Seng Peng said Desa Baiduri was on the list of the council’s abandoned projects and was therefore never issued the CF.

Damaged: Parts of the ceiling of several Desa Baiduri apartments were blown off during the recent freak storm in Kajang.

“The party collecting the maintenance fees now should be responsible for the building’s wear and tear. I was also informed that the residents have made efforts to contact the developer but the company cannot be traced,” he added.

Yap also produced a letter from the association dated Oct 23, 2008, stating it was not responsible for ceiling repairs.

Residents are now in a quandary and may have to fork out money for the repairs.

03/06/2009 The Star By OH ING YEEN

AFTER waiting for over 10 years for their apartments, which was an abandoned project, to be completed, Serdang Perdana residents are put through another waiting game.

Three years after moving into their homes, they have yet to obtain their strata titles. Moreover, the car park is flooded whenever there is a downpour.

At a press conference, former Serdang MP Datuk Yap Pian Hon said that the project was abandoned for more than 10 years and was later developed by another developer. It was completed three years ago.

He added that according to the Strata Title Act 1985, the developers could apply for the strata title six months after the CFs are issued.

“Residents in other areas in Serdang such as Bukit Serdang and Serdang Raya also face the same problem on strata titles,” he said.

Residents also faced another problem as the TNB sub station in the underground car park would be submerged in water for about two to three feet during a downpour.

Serdang Perdana JMB chairman Selamat Mohamad said he believed that poor drainage was the main cause for the floods in the underground car park. He added that residents had to pay RM12,000 a lot in the car park.

“I called the Bangi TNB and when one of its staff members came, he said that the flood would damage the cabels and may cause a power failure in this area,” Yap said.

He added that there was a road that links Serdang to the KL-Seremban Highway, which would benefit those residing around the area as it would save them time instead of having to take a longer route. However, the Malaysian Highway Authority (LLM) has stated one condition for that link to be opened to the public, which is for the developer to provide maintenance for that link which measures about 100m.

“As the developer has failed to comply with the condition imposed, residents have to take a longer route.”

He hopes that the Subang Jaya Municipal Council (MPSJ) will look into these matters.

Selamat added that the developers did not want to meet up with residents to discuss the issues.

However, when contacted, a manager from Green Crescent Resources Sdn Bhd, who wished to remain anonymous, denied the allegation.

“That’s not true, I can show proof that we had met up with the residents to discuss matters,” he said.

He added that they were in the process of compiling details for the strata title application.

“We can’t submit the strata title because certain documents are not compiled. We are in the midst of compiling the required documents.”

In reply to the car park problems, he said: “The car park was built according to the approved guidelines. We built scupper drains at the entrance of the car park as a way to minimise flooding.”

On the 100m link to the KL-Seremban Highway, he said: “The link has been approved by Plus and LLM but they want to charge for maintenance. We have written to Plus to appeal to them to waive the fees.”

JMB tidak berfungsi

20/04/2009 Harian Metro Oleh Maiamalina Mohamed Amin

GOMBAK: Hampir 11 tahun menghuni Apartmen Idaman Suria, Medan Idaman di sini bukan keselesaan diperoleh penduduk, sebaliknya himpunan masalah bermula dengan penyelenggaraan tidak teratur hingga berkait soal keselamatan.

Lebih malang, bebanan dihadapi penghuni apartmen 15 tingkat itu bukan saja tidak mendapat perhatian wajar syarikat pengurusan bangunan, malah Badan Pengurusan Bersama (JMB) yang dibangunkan Ogos tahun lalu turut gagal berfungsi.

JMB dilantik dengan persetujuan pembeli bangunan bertingkat dan pemaju mempunyai bidang kuasa tertentu menguruskan bangunan seperti termaktub mengikut Akta Bangunan dan Harta Bersama (Penyenggaraan dan Pengurusan Bangunan) 2007 atau Akta 663.

Penduduk, Ahmad Zaki Mohamad Yusop, 41, berkata dia kecewa kerana JMB gagal memperjuangkan keselesaan penghuni apartmen itu walhal tugas mengurus dan menyelenggara bangunan tanggungjawab mereka.

“Saya memiliki seunit rumah di tingkat 14 dan setiap bulan tidak pernah gagal membayar wang penyelenggaraan RM70.

“Saya kecewa kerana siling rumah dimasuki air, masalah anai-anai, lif dan jenayah curi serta ragut,” katanya pada majlis dialog penduduk bersama Pengerusi Barisan Nasional (BN) Wangsa Maju, Datuk Yew Teong Look, semalam.

Stanley Tan, 57, yang memiliki seunit rumah di apartmen itu, berkata masalah JMB berpunca daripada sikap penghuni sendiri yang kurang kerjasama selain gagal membentuk jawatankuasa mengurus dengan baik kerana tidak membayar yuran penyelenggaraan.

Katanya, syarat membentuk JMB iaitu semua ahli jawatankuasanya bersih daripada tunggakan yuran penyelenggaraan gagal dipatuhi apabila dua daripada sembilan anggota dilaporkan berhutang, manakala lima lagi meletak jawatan.

“Tinggal dua anggota masih sah, tapi JMB menjadi tidak efektif dan perlu diganti dengan badan pengurusan baru dan dalam tempoh sebulan ini sehingga Mei perlu dianjur mesyuarat luar biasa (EGM) untuk penentuan JMB baru.

Sementara itu, Yew berkata, penduduk 288 unit apartmen itu perlu bersatu hati serta bekerjasama dalam menguruskan bangunan kediaman mereka termasuk membayar yuran penyelenggaraan dan tunggakan secara bulanan untuk tujuan berkenaan.

Beliau juga menegur Dewan Bandaraya Kuala Lumpur (DBKL) berikutan kakitangan tidak mencukupi untuk menguruskan kira-kira 5,000 blok flet, apartmen dan kondominium di ibu kota menyebabkan pihak berkuasa tempatan itu lambat bertindak terhadap sebarang aduan.

Pada 13 Jun yang lalu, Ustaz Rosli Ibrahim daripada Sek. Men. Agama Kuala Selangor telah menyampaikan kuliah bertajuk "Bapa Cemerlang Keluarga Bahagia" di Surau Al-Iman, Rose Apartment.

Alhamdulillah ramai penduduk Rose telah hadir sehingga memenuhi ruang koridor Surau Al-Iman.

Solat berjemaah tetap diutamakan.

Encik Kamarul Bahrin mengetuai Majlis Tahlil dan Doa Selamat.

Sesi yang ditunggu-tunggu terutama kanak-kanak.

Dibawah adalah link untuk mendapatkan buku garis panduan tersebut. Semoga ia memberi informasi terkini tentang peraturan terkini yang dikeluarkan oleh Kementerian Perumahan Dan Kerajaan Tempatan.

Sesetengah penduduk merasakan aturan tersebut adalah keputusan pihak pengurusan bangunan, namun sebenarnya tidak.

Beberapa perkara yang dinyatakan didalam buku panduan ini, Insyaalah akan dibincangkan di mesyuarat AJK JMB yang akan datang. Maka sebelum perbincangan itu dilaksanakan, diharap dapat memberi respon yang sebaiknya.

GARIS PANDUAN PENYIDAIAN KAIN DI KEDIAMAN BERBILANG TINGKAT

Al Fatihah

Makcik Bahrah yang tinggal di B511 telah meninggal dunia pada 25 Mei 2009 jam 8 malam di Hospital Sungai Buluh. Allahyarhamah telah dikebumikan di perkuburan Islam Merbau Sempak. Al Fatihah.

Pintu Masuk Utama

Di maklumkan bahawa pintu masuk utama ke Rose Apartment yang mengadap Jalan Cemara sudah boleh digunakan sepenuhnya.


Oleh kerana itu, laluan yang biasa digunakan untuk keluar masuk telah ditutup.

Tahniah kepada keluarga pengerusi kita Encik Kamarul Bahri dan isteri ke atas kehadiran anak keempat yang bernama Nurin Yasmin yang telah lahir pada Isnin 16.3.2009 yang lalu.Tanggal 12 Rabiulawal, setiap tahun umat Islam menyambut tarikh kelahiran Nabi Muhammad SAW melalui pelbagai acara, antaranya perarakan besar-besaran, ceramah agama dan jamuan.
Begitu juga penduduk Rose Apartment, telah meraikan hari kelahiran junjungan mulia, Nabi Muhammad SAW selama tiga hari berturut-turut bermula 7 Mac sehingga 9 Mac 2009 dalam Majlis Maulidur Rasul Peringkat Rose Apartment 1430 Hijrah. Program yang telah dianjurkan oleh Surau Al-Iman dan Persatuan Penduduk Rose Apartment ini telah
dimulai dengan Kuliah Siri 1 yang disampaikan oleh Ustaz Sobri Abdul Rani yang bertajuk “Di ambang Kematian".Ustaz: Kematian merupakan janji yang pasti untuk semua orang. Jesteru itu Allah tidak pernah meminta izin untuk mengambil nyawa seseorang sebab itu merupakan janji tuhan dengan kita...


Pada keesokkan harinya, warga Rose Apartment telah bergotong royong untuk menyediakan juadah untuk Majlis Kesyukuran Maulidurrasul.

Selepas Solat Zuhur, bacaan tahlil telah diadakan di rumah Encik Rusli bin Man sempena Majlis Kesyukuran Maulidur Rasul.


Pada sebelah malam pula, Kumpulan Nasyid Al Iman dari Rose Apartment telah menghiburkan para hadirian dengan dua buah nasyid. Manakala Saudara Abdul Halim pula telah mendeklamasikan sajak yang berjudul "Perjuangan Rasulullah SAW".

Sambil menjamu selera, penduduk telah menyaksikan video bertajuk "Memori Rose Apartment 2006 - 2008" dan wayang pacak bertajuk `Muhammad Utusan Terakhir’.

Isnin 9 Mac 2009
Peserta yang hadir (13 tahun ke atas) akan diberi nombor cabutan bertuah.


Acara kemuncak Maulidur Rasul dengan berarak disekeliling Rose Apartment sambil membaca Selawat Nabi SAW.


Pertandingan mewarna untuk kanak-kanak yang berumur 12 tahun ke bawah.

Sementara kanak-kanak mewarna telah berlansung juga Majlis Khatam Al-Quran yang diketuai oleh Puan Basyirah Yeob.

Setelah selesai pertandingan mewarna dan khatam Quran, acara Bongo-bongo untuk peserta 13 tahun ke atas lelaki dan perempuan pula diadakan.
Sebenarnya disebalik permainan ini, terdapat 7 nilai yang baik atau sifat Nabi telah dipraktikkan ke dalam diri masing-masing.
1. Jujur – Peserta kena jujur ketika memilih kerekter masing-masing.
2. Bertanggung jawab 3. Berkerjasama 4. Berdisiplin – Peserta yang bertanggung jawab akan memberi kerjasama untuk menyempurnakan pemainan tersebut dengan mengikut peraturan yang telah ditetapkan.
5. Adil 6. Prihatin -Dengan adanya sifat jujut dan sifat prihatin peserta juga telah berlaku adil kerana telah menulis nama di atas kertas kawan dan kawan pula telah menulis nama di atas kertas kita.
7. Berwawasan –Kesungguhan para peserta menunjukkan dalam diri masing-masing ada wawasan dan hendak menang di dalam permainan ini.
Mudah-mudahan natijah atau hasil daripada usaha pihak penganjur Majlis Sambutan Maulidur Rasul ini akan lahirlah rasa cinta dan kasih kita kepada Rasulullah SAW. Disamping itu, tanamkan keazaman dalam diri untuk mencontohi dan amalkan akhlak Rasulllah dalam kehidupan seharian.

12 Rabiulawal 1430 / 7 - 9 Mac 2009 (Sabtu - Isnin)

Sukacita dimaklumkan bahawa Surau Al-Iman Rose Apartment dengan kerjasama Persatuan Penduduk Rose Apartment (PPRA) akan menganjurkan Majlis Sambutan Maulidur Rasul 1430 Hijrah Peringkat Rose Apartment dengan merancang pelbagai program seperti berikut :

Susunan Aturcara Majlis Sambutan Maulidur Rasul 1430 Hijrah

Bil. Tarikh / Hari Masa Program
1. 11 R.Awal 1430
7 Mac 2009
Sabtu Selepas
Solat Isyak
9.00 mlm.  Kuliah Siri 1 :
- Ustaz Sabri Abd. Rani
- Surau Al-Iman Rose Apt.
- Semua dijemput hadir.
2. 12 R.Awal 1430
8 Mac 2009
Ahad Bermula
9.30 pagi  Gotong Royong :
- Penyediaan Juadah Jamuan
Bermula
Solat Maghrib
7.30 mlm.  Majlis Kesyukuran Maulidurrasul :
- Jamuan Makan
- Tayangan Video : Memori Rose Apartment 2006 - 2008
- Persembahan Nasyid
- Wayang Pacak : Muhammad Utusan Terakhir
3. 12 R.Awal 1430
9 Mac 2009
Isnin
8.30 pg.  Majlis Sambutan Maulidurrrasul :
 Berkumpul di halaman Surau Al-Iman Rose Apt. Semua penduduk dijemput hadir.
9.00 pg.  Majlis pembukaan dan doa
9.15 pg.  Perarakan dengan Salawat Nabi SAW oleh penduduk Rose Apt.
10.00 pg.  Aktiviti Mesra Penduduk
- Pertandingan Mewarna
- Bango-Bango
- Majlis Khatam Al-Quran
- Cabutan Bertuah
11.30 pg.  Majlis penyampaian hadiah dan penutup
12.00 tgh.  Bersurai

Butiran Aktiviti Mesra Penduduk Yang Akan Diadakan


Acara Pertandingan
Mewarna Bango-Bango Cabutan
Bertuah
Kategori 6 tahun ke bawah
7 - 9 tahun
10 - 12 tahun Terbuka Lelaki
Terbuka Wanita Terbuka kepada penduduk yang hadir
Penyertaan dibuka kepada semua penduduk Rose Apartment mengikut kategori yang telah ditetapkan. Setiap penyertaan adalah percuma. Semua acara dalam aktiviti mesra penduduk akan bermula pada pukul 10.00 pagi.

Perhatian :
Harap maklum bahawa alatan mewarna (pensil warna dan sebagainya) dan alas buku perlulah dibawa sendiri oleh peserta semasa pertandingan mewarna diadakan.

Kepada yang berminat untuk menyertai pertandingan mewarna, sila isi borang penyertaan yang dilampirkan dan kembalikan kepada Ketua Blok, Wakil Wanita dan AJK Surau Al-Iman atau pihak Tuan/Puan bolehlah memasukkan borang penyertaan Tuan/Puan ke dalam peti surat Persatuan di A108 Blok A, Rose Apartment sebelum atau pada 7 Mac 2009 (Sabtu) jam 10.00 malam.

Perhatian :
Pendaftaran awal bagi aktiviti mesra penduduk diperlukan bagi memudahkan urusetia program menyusun dan merangka perjalanan aktiviti.

Syor Pakaian Majlis Sambutan

Pakaian semasa Perarakan Salawat Nabi SAW adalah mengikut kesesuaian majlis sambutan dan disyorkan agar mengenakan pakaian kebangsaan (baju melayu / baju kurung / baju batik).

Penutup

Urusetia Majlis Sambutan Maulidur Rasul 1430 Hijrah, Jawatankuasa Surau Al-Iman Rose Apartment dan Jawatankuasa Persatuan Penduduk Rose Apartment (PPRA) mengucapkan terima kasih di atas kerjasama dan perhatian pihak Tuan/Puan dalam menjayakan majlis sambutan ini.

Semua penduduk/penghuni Rose Apartment dijemput hadir untuk memeriahkan majlis sambutan ini. Sekian. Wassalam.

Kelas Fardu Ain Wanita

Memo Kelas Fardu Ain Wanita

Kuliah Tafsir Bulanan

Pada 22 Februari yang lalu, Surau Al-Iman telah mengadakan Kuliah Maghrib yang telah disampaikan oleh Ustaz Hishamuddin Abdul Aziz. Kuliah Tafsir Bulanan ini telah dihadiri lebih 100 orang warga Rose Apartment.

Blogger Template by Blogcrowds